Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników sklepu internetowego www.snugwear.pl

Administratorem danych osobowych jest firma: Emilia Gago snuG, z siedzibą pod adresem: ul. Komitetu Obrony Robotników 52/9, 02-146 Warszawa, zwany dalej: „Administratorem Danych”.

Dane osobowe zbierane przez www.snugwear.pl za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1. Pojęcia

 • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

 • Serwis - strona internetowa prowadzona przez Administratora Danych, dostępna pod adresem internetowym: www.snugwear.pl

 • Sklep – sklep internetowy www.snugwear.pl

 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu lub Sklepu.

 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w Serwisie i Sklepie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do dokonania zakupów w Serwisie.

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych (podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)).

 • Zakładając konto, użytkownik powinien wskazać: adres email i hasło, a po zatwierdzeniu rejestracji także: adres do wysyłki oraz adresy bilingowe. Dane będą wykorzystywane w celu weryfikacji użytkownika oraz ułatwienia procesu składania zamówień.

 • Składając zamówienie w Serwisie, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie: formy płatności, formy dostawy, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu do wysyłki, adresu do faktury, numeru NIP oraz nazwy firmy. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia zgodnie z Regulaminem sklepu.

 • Zakładając konto stałego klienta w Sklepie, użytkownik jest proszony o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, które zapisywane są do bazy stałych klientów. Na podstawie przekazanych danych formułowane jest również zaproszenie do newslettera, którego akceptacja jest dobrowolna.

 • Przystępując do subskrypcji newslettera, użytkownik jest zobowiązany wskazać adres email, na który Administrator danych będzie kierował wiadomości typu newsletter.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

 • Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez Administratora Danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera.

 • Wykorzystanie narzędzi Facebooka:

  • podczas logowania do serwisu z wykorzystaniem konta Facebooka, aplikacja uzyskuje dostęp do danych użytkownika w zakresie zgodnym z następującą specyfikacją: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/v3.0#reference-public_profile   

  • www.snugwear.pl sklep wykorzystuje również narzędzie analityczne Facebook Pixel które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.

5. Pliki cookies.

 • Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.

 • Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:

 • WŁASNE:  

  • Sesyjne – soteshop - wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Brak możliwości zapisania cookies znacząco ogranicza działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich jak np. zapamiętanie zawartości koszyka w trakcie trwania sesji lub możliwość zalogowania się do swojego profilu na czas trwania sesji. Plik jest usuwany po zakończeniu wizyty i zamknięciu sesji.

 • PODMIOTÓW TRZECICH:

  • Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej, ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę serwisu – są to pliki wydawcy Google Inc.

 

Nazwa

Wydawca/Opis

Cel

__utma

Google
Koduje częstotliwość odwiedzin witryny, czas pierwszej wizyty w witrynie, czas ostatniej wizyty w witrynie.

Prowadzenie statystyki serwisu

__utmb

Google
Współpracujące pliki cookies zachowujące informację o długości czasu spędzonego w serwisie.

Prowadzenie statystyki serwisu

__utmc

__utmz

Google
Sprawdza źródło ( bezpośrednio, pośrednie, słowa kluczowe) z którego użytkownik trafił do serwisu. Wskazuje informacje o przeglądarce wykorzystywanej przez użytkownika.

Prowadzenie statystyki serwisu

 • Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie serwisu.

 • Każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.

 • Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

  • Mozilla Firefox: //support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  • Internet Explorer: //support.microsoft.com/kb/278835/pl

  • Google Chrome: //support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  • Safari: //safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

  • Opera: //help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 • UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

6. Udostępnianie danych osobowych.

 • Dane osobowe wskazane w zamówieniu jako adres dostawy mogą zostać udostępnione firmie realizującej przesyłki kurierskie;

 • Ponadto www.snugwear.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenia Administratora danych osobowych. Należą do nich m.in. dostawcy realizujący: usługi płatności, usługi księgowe, usługi hostingu, systemy do marketingu, systemy ocen sprzedaży, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu.

7. Kontakt

 • Administrator Danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych ze złożonymi w Serwisie zamówieniami oraz usługą konta klienta i newslettera.

8. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO każdemu Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna - art. 7 ust. 3 RODO),

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (podstawa prawna - art. 15 RODO),

 • prawo do sprostowania danych (podstawa prawna - art. 16 RODO),

 • prawo do bycia zapomnianym (podstawa prawna - art. 17 RODO),

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna - art. 18 RODO),

 • prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna - art. 20 RODO),

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna - art. 21 RODO).

Sklep www.snugwear.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług www.snugwear.pl.

    W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@snugwear.pl

9. Zabezpieczenie danych.

 • Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora Danych zostały zabezpieczone z wykorzystaniem rozwiązań kryptograficznych.

 • Administrator Danych zabezpiecza dane osobowe, stosując wysoki poziom zabezpieczeń adekwatny do pojawiających się zagrożeń.

 • Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora Danych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione.

10. Odpowiedzialność  

 • Administrator Danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

11. Zmiany w polityce prywatności

 • Zmiana treści niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Polityki Prywatności, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian, posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dowiedz się więcej